Kontakt

 

Ratoszyn Drugi 94
24-350 Chodel
POLSKA

(gmina Chodel, powiat opolski, woj. lubelskie)

NIP: PL 946-24-03-636
Regon: 432682924
KRS: 0000180125
 
Kapitał zakładowy: 740.000,00 zł.

KRS 0000180125 Sąd Rejonowy
w Lublinie
XI Wydział Gospodarczy KRS

Rok rozpoczęcia działalnosci: 2003
 
 
 

Telefony:

Biuro:                           (+ 48) 81 829 34 35
Dział Handlowy:           (+ 48) 81 829 34 55
Skup i Kontraktacja:    (+ 48) 81 829 30 62
Kierownik Chłodni:      (+ 48) 81 829 30 61
Kierownik Produkcji:   (+ 48) 81 448 21 12

e-mail:

Biuro:                     biuro.zak@vp.pl

Dział skupu i kontraktacji:
                               skup.zak@vp.pl

Skrzynka:                   Skrzynka FTP