O firmie

Firma ZAK Sp. z o. o. powstała w 2003 roku.
Zlokalizowana jest we wschodniej Polsce w drugim co do wielkości zagłębiu sadowniczym oraz dużym ośrodku nasadzeń owoców miękkich, a tym samym z łatwym dostępem do surowca wykorzystywanego przy produkcji. Taka lokalizacja jest korzystna z punktu widzenia wielkości kosztów transportu oraz jakości skupowanych surowców.

Firma specjalizuje się w produkcji mrożonych i schładzanych owoców miękkich
między innymi takich jak: malina, truskawka, porzeczka, jagoda, jeżyna, wiśnia
oraz warzyw takich jak: cebula, por, rabarbar.
Surowce po wstępnym sortowaniu są mrożone i składowane w komorach mroźnych.
Po zakończeniu sezonu skupowego mrożonki trafiają do ponownego sortowania
na hali produkcyjnej w celu przygotowania ich do sprzedaży.
Przedsiębiorstwo dysponuje własnymi komorami chłodniczymi.


W celu zaspokojenia potrzeb, wymagań i oczekiwań naszych klientów w zakresie
zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego wyrobów gotowych wprowadzono
system zapewnienia jakości zdrowotnej opierający się na analizie
zagrożeń i krytycznych punktów kontroli (HACCP). Pracownicy firmy znają politykę HACCP
firmy i są w pełni świadomi swojej odpowiedzialności za system HACCP oraz bezpieczeństwo zdrowotne wyrobów gotowych.